โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ

“โฮลี่” โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่ไม่ได้ปั้นแค่เลขา แต่ยังเป็นสร้างอาชีพให้คนรักภาษาอีกมากมาย

                คนในแวดวงเลขานุการ อาจทราบกันดีอยู่แล้วว่า โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (Convent of the Holy Infant Jesus School: CHIJ) หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า โรงเรียนหญิงล้วนโฮลี่ เป็นโรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเลขานุการโดยเฉพาะ อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการเรียนการสอนวิชาบริหาร วิชาภาษา และเตรียมพร้อมนักเรียนสู่การทำงานจริงอย่างเข้มข้น

                แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบคือ ที่นี่ไม่เพียงผลิตแรงงานคนที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานเลขาเท่านั้น แต่ยังปั้นเด็กสู่อาชีพต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 อีกมากมาย ซึ่งที่ผานมามีศิษย์เก่าทำงานอยู่ในหลายวิชาชีพ เช่น แอร์โฮสเตส พนักงานบริการภาคพื้นดิน (แอร์กราวด์) นักวิชาการ เป็นต้น

โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่ปั้นคนสู่อาชีพเกี่ยวกับภาษา

            โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา มีความโดดเด่นในเรื่องของการเรียนการสอนแบบอินเตอร์เนชั่นแนล โดยจะมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในสาขาการฟัง การอ่านวิเคราะห์ คำศัพท์ การเขียน ไวยากรณ์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์อย่างง่าย รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ และสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ชาวต่างชาติ และชาวไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้งมีข้อกำหนดให้สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของโรงเรียน จึงมั่นใจได้ว่าบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม จะทำให้ได้เรียนรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพที่สุด ไม่ต่างจากนักเรียนเจ้าของภาษา (Native speaker) แต่อย่างใด

                ในส่วนของการพัฒนาภาษาด้านวิชาการ นักเรียนที่นี่จะได้รับการฝึกฝนให้ทำข้อสอบตามมาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ เช่น IGCSE, TOEIC, TOEFL และ IELTS อยู่เป็นประจำด้วย

โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่สอนภาษาที่ 3 ควบคู่ภาษาอังกฤษ

                อย่างไรก็ตาม โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาไม่ได้เป็นโรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่มุ่งเน้นแค่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสอนภาษาที่ 3 ในวิชา Modern Foreign Languages ด้วย ได้แก่ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาที่มีอิทธิพลในหลายประเทศ และหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้เรียนแตกต่างและโดดเด่นกว่าผู้อื่น และกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เปรียบกว่า

                นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้เปิดสอนในลักษณะของการเรียนแบบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เน้นเรียนทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติจริง ทำให้ไม่ว่านักเรียนจะเรียนจบไปแล้วไปสมัครงานเลขานุการ หรืองานอื่นๆ ก็จะมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคนรุ่นเดียวกัน ทั้งในด้านของการใช้ภาษา และทักษะวิชาชีพที่อาจหาไม่ได้จากเด็กมัธยมปลายทั่วไป ซึ่งสำคัญมากกับปัจจุบันนี้ ที่ประกาศรับสมัครงานในหลายอาชีพได้กำหนดคุณสมบัติเด็กจบใหม่ไว้ว่าควรมีประสบการณ์การทำงานมาบ้าง

                อีกทั้งวุฒิการศึกษาก็มีความได้เปรียบเช่นกัน เพราะเมื่อเรียนจบการศึกษา 3 ปี จะได้รับทั้งวุฒิปวช. จากโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 / เกรด 12) จากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาด้วย นักเรียนจะมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ในการเลือกทำงานหลังเรียนจบ หรือเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการ

                ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นสิ่งทำให้นักเรียนของโรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพอย่างโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา มีความได้เปรียบในฐานะเป็นแรงงานสำคัญที่ตลาดแรงงานของอาชีพที่ต้องใช้ภาษาเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมต่อยอดทักษะเพิ่มเติมในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย      

ทำความรู้จักโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาให้มากขึ้นได้ที่ https://www.ijconvent.ac.th/ หรือโทร (02) 311-1546, (02) 741-8550

Recent Posts

Tags

YouTube