ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่

ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่ เน้นได้ทุกทักษะ เพื่อพร้อมใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

            การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันให้มีทั้งคุณค่าและมีมูลค่า ในการหาเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว  โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้ภาษาที่ 2-3 หรือมากกว่านั้น ซึ่งเชื่อมั่นได้เลยว่าสามารถได้เปรียบคนอื่นมากแน่นอน อย่างเช่นภาษาจีน การเรียนภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่เรียนจบแล้วสามารถนำมาใช้เพื่อการสื่อสารได้จริงหรือจะเน้นให้ครบทุกทักษะทั้งพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อพร้อมใช้งาน โดยการเรียนเช่นนี้จะต้องได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญแบบเจ้าของภาษามาสอนเอง ถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่เคยมีทักษะด้านการเรียนภาษาจีนมาก่อนก็ไม่ต้องกังวล  เนื่องจากการสอนที่มีคุณภาพย่อมสามารถสอนให้ตั้งแต่การเริ่มเรียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญได้อย่างมั่นใจว่าสอบผ่านการวัดระดับจาก HSK ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนในระดับที่สากลยอมรับ

  • ระดับภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่ ทักษะพิเศษเพื่อเป็นใบเบิกทางสำหรับโอกาสที่คุณต้องการ
  • ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่ ระดับพื้นฐาน หรือ Beginner และ Elementary ที่จะเน้นตั้งแต่การเริ่มเรียนรู้พื้นฐานคำศัพท์และหลักไวยากรณ์ พื้นฐานเพื่อให้สามารถใช้ฟัง-พูด-สนทนาในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ถือเป็นระดับที่มีความสำคัญอย่างมาก
  • ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่ ระดับการใช้ทักษะที่หลากหลาย หรือ Intermediate เพิ่มทักษะในการใช้ภาษาจีนโดยเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ หลากหลายหมวดหมู่มากขึ้น ได้ฝึกสนทนาโต้ตอบในแบบฉบับเจ้าของภาษา สามารถใช้งานภาษาจีนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
  • ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่ ระดับการใช้ภาษาจีนในขั้นที่มีความก้าวหน้า ใช้ได้คล่องแคล่ว หรือ Advanced และ Mastery สามารถใช้คำศัพท์ขั้นสูงได้ การพัฒนาภาษาจีนจะมีความสมบูรณ์แบบเหมือนต้นฉบับของภาษา นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ในเรื่องสำนวนต่าง ๆ รวมทั้งคำศัพท์สแลงซึ่งนิยมใช้ในการพูดสนทนา และที่สำคัญจะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวจีนได้อย่างเข้าใจอีกด้วย

การรับรองผลระดับภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่สามารถวัดได้อย่างไร

                การวัดระดับการเรียนรู้ภาษาจีนเป็นการการวัดระดับจาก HSK ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ในการสื่อสาร ข้อสอบที่นำมาวัดความรู้นั้นเป็นลักษณะที่สากลยอมรับ ไม่ว่าจะนำไปใช้ในภาคการศึกษา หรือธุรกิจด้านใดก็ตาม เพราะได้จัดขึ้นโดยรัฐบาลจีนผ่านสถาบัน HANBAN (The Office of Chinese Language Council International) รับรองได้ว่าถ้าคุณสามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้ แสดงว่าทักษะด้านภาษาจีนมีคุณภาพอย่างแน่นอน ในการสอบจะแบ่งตามระดับตั้งแต่การฟัง-อ่านและเนื้อหาไวยากรณ์ระดับต้น ไปจนถึงการใช้ทักษะขั้นสูงในการเขียนและการพูด

ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่ เน้นได้ทุกทักษะ เพื่อพร้อมใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โดยคุณสามารถเชื่อมั่นได้เลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกเลือกในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนี้ในระดับต้น ๆ อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในสถานะใด ก็จะพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าได้แบบมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตด้านอื่น ๆ การกำหนดเป้าหมายจะสะดวกและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โอกาสดี ๆ ที่คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้จากการเรียนรู้อย่างมุ่งมั่น การลงทุนสำหรับการศึกษาไม่มีคำว่าขาดทุน

Recent Posts

Tags

YouTube